Přehled očkování a prohlídek


Dětský očkovací kalendář v ČR platný od 1.1.2018
Termín  Povinná očkování     Nepovinná očkování   
Věk dítěte
   Nemoc  Očkovací látka  Nemoc

Očkovací látka

Od 4.dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací   BCG vaccine SSI      
   
   
Od 6.týdne  Rotavirové nákazy  Rotarix, Rotateq                (1. dávka)
Od 9.týdne        (2. měsíce) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětský obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima, Infanrix hexa # (1. dávka) Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (1.dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq         (2. dávka – za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětský obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima, Infanrix hexa# Pneumokoková onemocnění Synflorix
(2. dávka – za 2. měsíce po 1. dávce) Prevenar 13 (2. dávka – za 2. měsíe po 1. dávce)
  Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka – za měsíc po 2. dávce)
11. - 13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětský obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima, infanrix hexa # Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
(3. dávka)
13. 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix -Tetra             (1. dávka)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix – Tetra            (2. dávka)
5. 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix  
Adacel
(přeočkování)
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)  
13. 14. rok   Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom) Cervarix, Silgard, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
14. rok (u neočkovaných     10 – 11 letech Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)