Ceník


CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH

 

ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

 

Platnost ceníku dle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost od 1. ledna 2006

výkon

cena dle ceníku

Každé potvrzení

(pro školu, sportovní akce, brigádu apod.)

150 Kč

 

Přihláška do MŠ, na letní tábor

150 Kč
První přihláška do učebního oboru, SŠ, VŠ 160 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 350 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Potravinářský průkaz 200 Kč
Zbrojní a svářečský průkaz 400 Kč
Opis očkovacího průkazu 200 Kč
Propíchnutí obou ušních boltců - novorozenci 200 Kč
Propíchnutí obou ušních boltců - ostatní  200 Kč
Aplikace nepovinného očkování vyžádaného pacientem 100 Kč
Vyplnění pojistky 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 250 Kč

Administrativní úkon 

(omluvenky, ztráta vydaného receptu nebo jiného tiskopisu, apod.)

50 Kč
Potvrzení do zahraničí 160 Kč

Ošetření mimo ordinační dobu 

(cena za každou započatou hodinu)

200 Kč

Výjezd k pacientovi a vyšetření na jeho žádost mimo pracovní hodiny

(cena za každou započatou hodinu)

500 Kč