O mně


MUDr. Alena Mikešová Koutná

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

 

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, fakulty dětského lékařství. Studium zakončila promocí v roce 1983.

 

Lékařská praxe:

1983-1989 - sekundární lékařka Dětské kliniky ILF - nemocnice České Budějovice

- předatestační praxe na neonatologii, gynekologicko-porodnickém oddělení, infekčním odd. a chirurgii

 

- obvodní dětská lékařka - Trhové Sviny, Nové Hrady, České Budějovice, dorostové odd CB, Havlíčkův Brod

 

- lékařka Ústavní pohotovostní služby Detské kliniky ILF nemocnice Č. Budějovice, LSPP pro děti a dorost v Č. Budějovicích, v Třeboni

 

1989 - Atestace z pediatrie 1. stupně

 

1992 - praxe v Léčebne dlouhodobě nemocných, onemocnění plicních a tuberkulózy Hrudkov Vyšší Brod

 

1993 - representant finské firmy Orion Pharmaceutica

 

od 1.7.1993 zahájení provozu soukromé dětské ordinace na poliklinice v Třeboni

 

1993 Osvědčení, licence České lékařské komory k výkonu lékařské praxe

 

od roku 1996 ve vlastním objektu vybudování nové dětské ordinace a v roce 2004 Lékárny a prodejny Zdravotnických potřeb

 

2001-2002 Kurs akupunktury a čínské medicíny, alternativní medicíny - Institut LF Praha

 

2010 získání diplomu České lékařské komory celoživotního vzdelávání lékařů - pravidelné vzdělávání na seminářích a kongresech

 

2011 získání Specializované způsobilosti v oboru Praktický lékař pro děti a dorost

 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ve vlastním objektu.