Přehled očkování a prohlídek


VĚK DÍTĚTE PROHLÍDKA OČKOVÁNÍ
V porodnici   Očkování proti TBC jen u indikovaných
Po příchodu domů 1.prohlídka novorozence rozbor rodinné a osobní anamnézy
2-3 týdny Preventivní prohlídka  
6 týdnů Preventivní prohlídka 1.dávka nepovinné doporučené očkování proti rotavirům
3 měsíce Preventivní prohlídka

hexavakcína 1.dávka - /očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, Hemofilové infekci/

2.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti rotavirům/

4 měsíce Preventivní prohlídka hexavakcína 2.dávka - /očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, Hemofilové infekci/

1.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/

5 měsíců   hexavakcína 3.dávka - /očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, Hemofilové infekci

2.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/

6 měsíců Preventivní prohlídka 3.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/
8 měsíců Preventivní prohlídka  
10 měsíců Preventivní prohlídka  
12 měsíců Preventivní prohlídka 4.dávka - /nepovinné doporučené očkování proti pneumokokovým infekcím/
15 měsíců   Priorix 1.dávka - očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
18 měsíců Preventivní prohlídka hexavakcína 4.dávka - /očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B, Hemofilové infekci/
21 měsíců   Priorix 2.dávka - očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
3 roky Preventivní prohlídka  
5 let Preventivní prohlídka Infanrix - přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli
7 let Preventivní prohlídka  
9 let Preventivní prohlídka  
10 let   Boostrix polio - očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, další přeočkování až v 25 letech
11 let Preventivní prohlídka  
12 let   Engerix B - očkování proti žloutence tupu B - u dětí,které nebyly očkovány v kojeneckém věku /podávají se 3 dávky/
13let Preventivní prohlídka Imovax polio - očkování proti dětské přenosné obrně /u dětí, které nedostaly 5.dávku mezi 10. a 11. rokem/
15 let Preventivní prohlídka Tetavax - očkování proti tetanu /u dětí, které nedostaly 5.dávku, přeočkování po 10-15 letech/
17 let Preventivní prohlídka